5è Divendres de Llei de Segona oportunitat. Taller pràctic

Dates: 13/12/2019
Horari: De les 9.30h a les 13.00h
Lloc de celebració: Aula 72, 7a planta de la seu de l’ICAB, c/ Mallorca, 283
Organitzador:  Comissió de Cultura

Més informació i inscripcions. 

Fins ara hem tractat aspectes bàsics de la Llei de la 2a oportunitat, des d’un punt de vista teòric, però en aquesta ocasió, el TALLER que hem organitzat, està pensat per fer-ho des d’un punt de vista pràctic.

Treballarem sobre un cas, des de l’inici al final del procés. Començant amb l’acord extrajudicial de pagament, passant pel concurs consecutiu acabant amb la sol·licitud del beneficiari de l’exoneració del passiu insatisfet. Anirem solucionant tots aquells dubtes que es vagin generant.

(+)5è Divendres de Llei de Segona oportunitat. Taller pràctic

Honoraris de l’Administració concursal

Descarregar el PDF

CONCURS CONSECUTIU.

 1. Durant la fase d’ACORD Extrajudicial de Pagaments s’ha de garantir el dret que li reconeix la Llei 5/2012 de 6 de juliol a l’intervingut a conèixer el cost de la mediació a l’inici de procediment. A tal efecte el mediador concursal hauria de notificar al deutor la seva retribució en els cinc dies següents a l’acceptació del càrrec.
 1. La remuneració el MC es calcularà per aquest aplicant l’annex del RD 1860/2004 sobre l’actiu i el passiu que es desprèn de les dades proporcionades pel deutor.
 1. No es podrà aplicar en la remuneració del MC dels factors de correcció que preveu el RD 1860/2004, els quals només poden ser aplicables en el si del concurs.
 1. Com a regla general, la remuneració que ha de percebre l’administrador concursal durant la tramitació del concurs consecutiu està marcada per la qual hagués percebut o hagut de percebre durant la fase d’acord extrajudicial, no podent ser superior a aquesta, encara que per aplicació íntegra de les regles del RD 1860/2004 sigui una xifra superior.
 1. L’AC ha d’indicar quines quantitats ha percebut o hagut de percebre el Mediador concursal en l’escrit pel qual se sol·licita la retribució en el marc del concurs.

(+)Honoraris de l’Administració concursal

Conferència: ‘La segona oportunitat en la jurisprudència del Tribunal Suprem, a la llum de la nova Directiva Europea sobre reestructuració i insolvència (amb especial referència al crèdit públic)’

Conferència: 'La segona oportunitat en la jurisprudència del Tribunal Suprem, a la llum de la nova Directiva Europea sobre reestructuració i insolvència (amb especial referència al crèdit públic)'
 • Dates 25/11/2019
 • Horari De les 19h a les 20.30h
 • Lloc de celebració 8a planta de la seu de l’ICAB, c/ Mallorca, 283
 • Organitzador Comissió de Cultura i Comissió de Normativa
 • PRESENTEN: Jesús Sánchez García. Advocat. Secretari de l’ICABMarti Batllori Bas. Advocat. Professor de Dret Mercantil UdG
  PONENT: Dr. Ignacio Sancho Gargallo, Magistrat de la Sala Primera del Tribunal Suprem
 • INSCRIPCIONS ON-LINE
 • CATEGORIA: Altres Cursos
 • PREU: Gratuït