Conferència: ‘La segona oportunitat en la jurisprudència del Tribunal Suprem, a la llum de la nova Directiva Europea sobre reestructuració i insolvència (amb especial referència al crèdit públic)’

Conferència: 'La segona oportunitat en la jurisprudència del Tribunal Suprem, a la llum de la nova Directiva Europea sobre reestructuració i insolvència (amb especial referència al crèdit públic)'
 • Dates Del  25/11/2019  al  25/11/2019
 • Horari De les 19h a les 20.30h
 • Lloc de celebració 8a planta de la seu de l’ICAB, c/ Mallorca, 283
 • Organitzador Comissió de Cultura i Comissió de Normativa
 • PRESENTEN:Jesús Sánchez García. Advocat. Secretari de l’ICABMarti Batllori Bas. Advocat. Professor de Dret Mercantil UdGPONENT:Dr. Ignacio Sancho Gargallo, Magistrat de la Sala Primera del Tribunal Suprem
 • INSCRIPCIONS ON-LINE
 • CATEGORIA Altres Cursos
 • PREU
  Descripció Import
  Tots/es Gratuït

Jornades ICATarragona: ‘Problemes pràctics de la segona oportunitat’

Organitza: Secció de Dret a la Segona Oportunitat i Secció de Dret Mercantil i Concursal.

Ponents:

Dr. Federic Adan Domènech. Professor agregat de Dret Processal i acreditat com a Catedràtic de la URV.

Sr. Jaime Campá. Administrador Concursal. Advocat i president de la Secció de Dret a la Segona Oportunitat.

Sra. Yvonne Pavia. Administradora Concursal i advocada.

Il·lm. Sr. Roberto Niño. Magistrat del Jutjat Mercantil núm. 8 de Barcelona.

Il·lm. Sr. Carlos Puigcerverd. Magistrat en Serveis especials.

Il·lm. Sr. Manuel Horacio García. Magistrat de l’Audiència Provincial de Tarragona.

(+)Jornades ICATarragona: ‘Problemes pràctics de la segona oportunitat’