Jornades ICATarragona: ‘Problemes pràctics de la segona oportunitat’

Organitza: Secció de Dret a la Segona Oportunitat i Secció de Dret Mercantil i Concursal.

Ponents:

Dr. Federic Adan Domènech. Professor agregat de Dret Processal i acreditat com a Catedràtic de la URV.

Sr. Jaime Campá. Administrador Concursal. Advocat i president de la Secció de Dret a la Segona Oportunitat.

Sra. Yvonne Pavia. Administradora Concursal i advocada.

Il·lm. Sr. Roberto Niño. Magistrat del Jutjat Mercantil núm. 8 de Barcelona.

Il·lm. Sr. Carlos Puigcerverd. Magistrat en Serveis especials.

Il·lm. Sr. Manuel Horacio García. Magistrat de l’Audiència Provincial de Tarragona.

(+)Jornades ICATarragona: ‘Problemes pràctics de la segona oportunitat’

4t Divendres de Llei de 2a oportunitat. Taller pràctic

Dates: 08/11/2019

Horari: De les 9.30h a les 13.00h

Lloc de celebració: Aula 72, 7a planta de la seu de l’ICAB, c/ Mallorca, 283

Organitzador: Comissió de Cultura

Fins ara hem tractat aspectes bàsics de la Llei de la 2a oportunitat, des d’un punt de vista teòric, però en aquesta ocasió, el taller que hem organitzat, està pensat per fer-ho des d’un punt de vista pràctic. Treballarem sobre un cas, des de l’inici al final del procés.

(+)4t Divendres de Llei de 2a oportunitat. Taller pràctic