Honoraris de l’Administració concursal

Descarregar el PDF

CONCURS CONSECUTIU.

 1. Durant la fase d’ACORD Extrajudicial de Pagaments s’ha de garantir el dret que li reconeix la Llei 5/2012 de 6 de juliol a l’intervingut a conèixer el cost de la mediació a l’inici de procediment. A tal efecte el mediador concursal hauria de notificar al deutor la seva retribució en els cinc dies següents a l’acceptació del càrrec.
 1. La remuneració el MC es calcularà per aquest aplicant l’annex del RD 1860/2004 sobre l’actiu i el passiu que es desprèn de les dades proporcionades pel deutor.
 1. No es podrà aplicar en la remuneració del MC dels factors de correcció que preveu el RD 1860/2004, els quals només poden ser aplicables en el si del concurs.
 1. Com a regla general, la remuneració que ha de percebre l’administrador concursal durant la tramitació del concurs consecutiu està marcada per la qual hagués percebut o hagut de percebre durant la fase d’acord extrajudicial, no podent ser superior a aquesta, encara que per aplicació íntegra de les regles del RD 1860/2004 sigui una xifra superior.
 1. L’AC ha d’indicar quines quantitats ha percebut o hagut de percebre el Mediador concursal en l’escrit pel qual se sol·licita la retribució en el marc del concurs.

(+)Honoraris de l’Administració concursal

Conferència: ‘La segona oportunitat en la jurisprudència del Tribunal Suprem, a la llum de la nova Directiva Europea sobre reestructuració i insolvència (amb especial referència al crèdit públic)’

Conferència: 'La segona oportunitat en la jurisprudència del Tribunal Suprem, a la llum de la nova Directiva Europea sobre reestructuració i insolvència (amb especial referència al crèdit públic)'
 • Dates 25/11/2019
 • Horari De les 19h a les 20.30h
 • Lloc de celebració 8a planta de la seu de l’ICAB, c/ Mallorca, 283
 • Organitzador Comissió de Cultura i Comissió de Normativa
 • PRESENTEN: Jesús Sánchez García. Advocat. Secretari de l’ICABMarti Batllori Bas. Advocat. Professor de Dret Mercantil UdG
  PONENT: Dr. Ignacio Sancho Gargallo, Magistrat de la Sala Primera del Tribunal Suprem
 • INSCRIPCIONS ON-LINE
 • CATEGORIA: Altres Cursos
 • PREU: Gratuït